Zadzwoń : +353 852748362 |

kontakt@polskaszkolacarlow.ie

O Nas

POLSKA SPOŁECZNA SZKOŁA W Carlow powstała 17 października 2012 roku jako wspólna inicjatywa rodziców i nauczycieli. Zajęcia organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnictwo w zajęciach (w oderwaniu od uczęszczania do irlandzkiej szkoły podstawowej) nie stanowi wypełnienia obowiązku szkolnego, które obowiązuje każde dziecko przebywające w Irlandii.

Realizujemy program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Ministerstwo podręczników.

ZAJĘCIA LEKCYJNE odbywają się w soboty od godziny9.00 do 14.05 Najmłodsza grupa to 5-6 – latki. Poprzez naukę i zabawę umożliwiamy naszym najmłodszym bezstresowe przejście w progi szkoły podstawowej

Klasy 1 – 3 edukacja wczesnoszkolna – nauczanie zintegrowane

Klasy 4 – 8 język polski, historia, geografia Polski

Liceum: przygotowanie do matury z języka polskiego od godziny 13.15 do 15.30

Zapewniamy naszym dzieciom i młodzieży pomoc pedagoga szkolnego, terapię logopedyczną oraz socjoterapeutyczną

Zapraszamy naszych uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i talentów w kołach zainteresowań: taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe.

Organizujemy naukę języka angielskiego dla dorosłych od 12.30 do 14.00 – rodzice uczniów naszej szkoły uczęszczają na zajęcia bezpłatnie.

Posiadamy Bibliotekę, która z dnia na dzień wzbogaca się o nowe pozycje.

GRONO PEDAGOGICZNE

************************

mgr Maria Szczepańska   dyrektor
mgr Agnieszka Włodarczyk zastępca dyrektora
mgr Krystyna Idzikowska  
mgr Natasza Grudniewska
mgr Alicja Lenart    

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

************************

Robert Zborowski   Prezes
Anna Kowalczyk    Skarbnik

RADA RODZICÓW

************************

Agnieszka Zborowska
Katarzyna Synkiewicz
Anna Krawińska

KOMISJA REWIZYJNA

************************

Wiesław Jaworski
Maciej Chrzan
Katarzyna Pietrowska

FINANSE

************************

Grzegorz Stapiński  Dyrektor Finansowy